Małgorzata – Redaktor naczelny

2

Zuzanna – Redaktor

Marta – Specjalista ds reklamy

Wiktor – Fotograf